„VVG - savanoriška, bent tris sektorius 
jungiančių privačių, visuomeninių, 
valstybinių ir vietos valdžios organizacijų 
asociacija, turinti aiškiai apibrėžtą 
atstovaujamą teritoriją, organizacinę struktūrą“

Svetainės medis Klauskite
Apie mus |Bendruomenės |Klauskite |Kontaktai

  

 

Naujienos
Kvietimai Nr.4 ir Nr. 5 teikti vietos projektų paraiškas 2018.11.12

 

Biržų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ kvietimus:

 

 

 

Kvietimas Nr. 4 – pagal VPS priemonę „Jaunimui, jaunoms šeimoms skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ bei VPS priemonę  „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“.

Kvietimas galioja nuo 2018 m. lapkričio 12 d. 9:00 val. iki 2019 m. sausio 7 d. 16:00 val.

 

Kvietimas Nr. 5 – pagal VPS priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros kūrimas ir plėtra“.

Kvietimas galioja nuo 2018 m. lapkričio 12 d. 9:00 val. iki 2019 m. sausio 10 d. 16:00 val.

  

 

 

 

 

VPS priemonė „Jaunimui, jaunoms šeimoms skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER – 19.2-SAVA-9

(KVIETIMAS NR. 4)

 

Remiamos veiklos:

Siekiant spręsti jaunų žmonių problemas, susijusias su jų iniciatyvos ir informacijos trūkumu, nepakankamu, mokinių poreikį užsiimti norima veikla netenkinančiu papildomu ugdymu, menka jaunimui laisvalaikio praleidimo pasiūla, darbo vietų trūkumu, per daug tradiciniu neformaliu ugdymu ir kt., ypatingas dėmesys skiriamas jaunimui ir jaunoms šeimoms* skirtų paslaugų kūrimui ir plėtojimui, jų įvairovės ir prieinamumo didinimui.

 

Parama teikiama socialinėms, kultūrinėms, pažintinėms, turiningą laisvalaikį, papildomą ugdymą kuriančioms veikloms.

 Priemonė nėra priskiriama prie darbo vietas kuriančių priemonių.

 * Jaunimas - nuo 14 m. iki 29 m. amžiaus, jaunos šeimos – kai bent vienas iš tėvų arba globėjų yra iki 40 metų amžiaus arba bent vienas iš vaikų yra  iki 18 metų.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

NVO ir kiti viešieji juridiniai asmenys, registruoti Biržų rajone (kaimo vaikų darželiai, mokyklos, daugiafunkciniai centrai, jaunimo organizacijos ir kt.).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 20 000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 10 000,00 Eur

 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc.

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

 

 

 

VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4

(KVIETIMAS NR. 4)

 

Remiamos veiklos:

Siekiant kurti VVG teritorijos pridėtinę vertę ir ją pristatyti, plėsti paslaugų turistams asortimentą, numatoma remti inovacines veiklas, leidybą, švietėjišką veiklą, skirtas krašto savitumo, tradicijų, kultūrinių vertybių pristatymui. Priemonė remia tradicinio meno ir amatų plėtojimo, nematerialaus paveldo puoselėjimo iniciatyvas.

 Priemonė nėra priskiriama prie darbo vietas kuriančių priemonių.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

NVO ir kiti viešieji juridiniai asmenys (kaimo muziejai, bibliotekos, kultūros centro filialai ir kt.) registruoti VVG teritorijoje.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 30 000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 10 000,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

1. Ne daugiau kaip 80 proc., kai projekto metu įsigyjamas materialusis turtas;

2. Ne daugiau kaip 95 proc., kai vietos projekto galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas: esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla, t.y. veiklos projektams.

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

 

 

 

 

VPS priemonė „Žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER- 19.2-SAVA-7

(KVIETIMAS NR. 5)

 

Remiamos veiklos:

Parama teikiama žemės ūkio produktų apdorojimui ir perdirbimui, rinkodarai ir realizavimui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Paraiškos pateikimo metu Biržų rajone registruoti juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža, maža įmonė, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka vykdantis individualią veiklą.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 159 887,00  Eur,

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 79 943,50  Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji:

-iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 6 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims);

-iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Vietos projektų paraiškos priimamos Biržų rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Janonio g. 2, Biržai. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens. Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Biržų rajono vietos veiklos grupės būstinėje, tel. (8 450) 31 551 arba elektroniniu paštu info@birzuvvg.lt.

Daugiau informacijos apie paskelbtus kvietimus ir jų dokumentaciją rasite: KVIETIMAS Nr.4, KVIETIMAS Nr. 5.

 

  
 

 

 

back   Atgal

 

Paieška:
Naujienų prenumerata:

 

 
Renginių kalendorius
tarp
2019 metų vasaris
Pr A T K Pn Š S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
tarp

Biržų rajono vietos veiklos grupė 

Įmonės kodas: 300050981

J. Janonio g. 2, LT-41138 Biržai. 
Tel./faks.: 8 (450) 31 551 
El. paštas: info@birzuvvg.lt
Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos web design