Svetainės medis Klauskite
Apie mus |Bendruomenės |Klauskite |Kontaktai
 
Apie VVG ir jos veiklą
Narių į Biržų r. VVG priėmimo tvarka 2017.03.14

         

 

IŠ BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ĮSTATŲ

 (Visuotinio susirinkimo protokolas 2015 – 11 – 04, Nr. S- 4)

 

V. PRIĖMIMO Į VIETOS VEIKLOS GRUPĘ, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

            24. Norėdamas tapti Vietos veiklos grupės nariu, fizinis ar juridinis asmuo Vietos veiklos grupės pirmininkui pateikia:

            24.1. fizinis asmuo – prašymą priimti į Vietos veiklos grupės narius.

            24.2. juridinis asmuo – prašymą priimti į Vietos veiklos grupės narius, juridinio asmens įstatų kopiją, įgalioto organo sprendimą tapti Vietos veiklos grupės nariu, juridinio asmens vadovo įgaliojimą, išduotą į Vietos veiklos grupę deleguotiems asmenims, arba balsavimo teisės perleidimo sutartį. Vietos veiklos grupės narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių (akcininkų, pajininkų, narių) ar valdymo organo narių.

              25. Nutarimą dėl naujų narių priėmimo priima Vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas Valdybos teikimu. Vietos veiklos grupės nariu tampama iš karto po visuotinio narių susirinkimo, kuriam pritaria ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkimo narių balsų dauguma ir sumokėjus stojamąjį įnašą.

                26. Norėdamas išstoti iš Vietos veiklos grupės narių, fizinis ar juridinis asmuo Vietos veiklos grupės pirmininkui pateikia:

                26.1. fizinio asmens – prašymą išstoti iš Vietos veiklos grupės narių;

                26.2. juridinis asmuo – prašymą ir juridinio asmens sprendimą dėl išstojimo iš Vietos veiklos grupės narių;

                27. Nutarimą dėl išstojimo iš Vietos veiklos grupės narių priima Vietos veiklos grupės valdyba.

                28. Vietos veiklos grupės narys gali būti pašalintas iš Vietos veiklos grupės, jeigu jis pažeidė Vietos veiklos grupės įstatus, Vietos veiklos grupės vidaus veiklos dokumentų reikalavimus. Jo veikla prieštarauja Vietos veiklos grupės tikslams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, trukdo įgyvendinti Vietos veiklos grupės uždavinius ir vykdyti jos funkcijas. Be pateisinamos priežasties per kalendorinius metus nedalyvavo Vietos veiklos grupės veikloje, nesumokėjo nustatytų nario mokesčių.

                29. Nutarimą dėl nario pašalinimo iš Vietos veiklos grupės priima Vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas.

 

back   Atgal

 

Paieška:
Naujienų prenumerata:

 

 
Renginių kalendorius
tarp
2019 metų vasaris
Pr A T K Pn Š S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
tarp
  Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos web design